Lektoři

Účetnictví

Judr. Pavla Konečná

V roce 1984 ukončila své VŠ vzdělání v oboru právo a v roce 1985  v tomto oboru složila rig. zkoušku. Na Masarykově univerzitě v Brně získala také pedagogické minimum.
Další odborné vzdělání v oboru managementu - Komplexní kvalifikační program řízení lidských zdrojů organizovaný Národním vzdělávacím fondem Praha a Cranfield University School Management, zakončený kvalifikační zkouškou (certifikát č. 108 pro kvalifikaci "Personální manažer").

Odborná praxe : vedoucí referent pro personální práci a výchovu, vedoucí personálního oddělení, manažer personálního odboru, ředitelka personálního odboru Brno, ředitelka odboru LZ Jižní Morava - front office - celkem 25 let ve společnosti Česká pošta, s.p. na všech stupních řízení, z toho 5 let na generálním ředitelství . Počet let odborné praxe - 25, počet let pedagogické praxe - 15.

Dana Blažková ( semináře Praha)

Zkušená personalistka a personální manažerka s praxí
v českých i mezinárodních firmách. Od r. 1994, vede nejčtenější
pracovněprávní poradnu na českém internetu, ve volném čase se věnuje
poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele a příležitostně ji
můžete slyšet mluvit o pracovním právu na ČRo1 Radiožurnálu. Dana Blažková má také četné zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru (inspekce práce, úřady práce).

Mgr. Ivana Popelová

Vzdělání: Vysokoškolské vzdělání, Ekonomie, Filozofie, Filozofie-ekonomické vědy – odborné studium. Odborná praxe ve vedení účetnictví, zpracování mezd a v personalistice. Na tuto činnost také vlastní živnostenské oprávnění, které aktivně využívá. Lektorská činnost: školení v kurzech účetnictví, kurzech mzdové účetnictví, kurzech daňový specialista a individuální školení, praktická výuka účetnictví, školení v programu Pohoda.

Ing. Ivana Kursová

Vzdělání: 2004 Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, DPS – učitelství odborných předmětů. 2002 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, magisterské studium (prezenční forma studia) - obor Finance, studium dokončeno státní závěrečnou zkouškou. 1998 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, bakalářské studium - obor Daňové poradenství, studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Odborná praxe: účetnictví se věnuje od počátku 90. let na pozici účetní a ekonomky. Lektorská činnost: 10 letá praxe ve školení v kurzech účetnictví , kurzech mzdové účetnictví, kurzech daňový specialista a individuální školení, praktická výuka účetnictví, školení v programu Pohoda.

Marcela Čapčová

Vzdělání: Střední zemědělská technická škola Opava, Obor chovatelství a ekonomika provozu, rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví. Odborná praxe: 18 letá praxe ve vedení účetnictví, zpracování mezd a v personalistice. Na tuto činnost také vlastní živnostenské oprávnění, které aktivně využívá.Školení v kurzech účetnictví, kurzech mzdové účetnictví a individuální školení, praktická výuka účetnictví, školení v programu Pohoda.

Ing. Zdenka Volkánová

Chief Financial Office / CFO. Vystudovala Soukromou vysokou školu  ekonomických studií v Praze, obor účetnictví, podniková ekonomika a  management, kde získala bakalářský titul. Dále vystudovala Západočeskou  univerzitu v Plzni, obor Podniková ekonomika a management. Od roku 2010  studuje doktorský studijní program na Ústavu soudního inženýrství  při  Vysokém učení technickém v Brně, obor Soudní inženýrství se zaměřením na oceňování podniků. V letech 1996 – 2009 byla zaměstnankyní EkonUčto, s. r. o., Praha, CZ, kde působila jako jednatelka a daňový metodik.
Od  roku 2004 pak 2 roky vykonávala funkci Controllera a Hlavní účetní pro  firmu WOODCOTE CZ, a. s., Praha, CZ. Následně zastávala pozici finanční  manažerky firmy Lavish Commercial Activities, Ltd, Řecko.(2009 – 2010). V dubnu roku 2010 nastoupila na pozici finanční manažerky do firmy HOYA  Lens CZ, a. s., Turnov, CZ. Od ledna roku 2011 pracuje na pozici  Financial Controller ve společnosti Loma Systems s.r.o., Dobřany u  Plzně. Zdenka Volkánová dosáhla také mnoha lektorských úspěchů, například lektorování otevřených kurzů pro cca 5 – 20 posluchačů nebo  pořádání doplňkových kurzů pro studenty, cca 2 – 30 studentů (soukromý  projekt) a dále výuka v denní i kombinované formě studia pro cca 20 – 30 studentů.
Velice úzce spolupracuje se vzdělávací agenturou TUTOR  s.r.o. a top vision, a to jak v oblasti kurzů pro veřejnost, tak i v  oblasti kurzů a školení pro firmy „na míru“. Od roku 2011 navázala  spolupráci s Vysokou školou ekonomiky a managementu.
Zdenka Volkánová je členkou Komory certifikovaných účetních, číslo osv. 004214. Dále  pracuje na svém profesním rozvoji v rámci certifikačního programu při  KCÚ.

Bc. Lenka Pernicová

Vzdělání: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Brno, katedra  didaktických technologií – státní zkouška z obchodní nauky, didaktika  praktického vyučování, pedagogika a psychologie.
Odborná praxe:  administrativní referentka kanceláře. Lektorská činnost ve vzdělávacích  centrech – školení pracovního práva, personalistika.

Lenka Erbenová Dis.

Absolvovala VOŠ obchodní, obor ekonomicko – právní činnost v Brně, zakončenou absolutoriem. Odborná praxe: 9-ti letá praxe v oboru  účetnictví a ekonomiky.
Lektorská činnost: školení v kurzech účetnictví  a individuální školení, praktická výuka účetnictví, školení v programu Pohoda.

Ing. Ludmila Schusterová

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Řadu let působila jako  odborná asistentka na FAST VUT Brno. Doposud učí na soukromé vyšší  odborné škole v Brně a působí jako lektorka účetnictví a daní. Má bohaté praktické zkušenosti - vede účetnictví obchodním společnostem, živnostníkům i neziskovým organizacím. V poslední době se také zaměřuje  na ekonomickou problematiku vybraných projektů v rámci Evropského  sociálního fondu.

Jana Žižkovská

Vzdělání: SŠ se zaměřením na podnikání v Brně. Dále absolvovala potřebné pedagogické vzdělání na Univerzitě Palackého,  obor Lektor vzdělávání dospělých.  Lektorská činnost:  školení v kurzech účetnictví, daňové evidence, individuální školení, praktická výuka účetnictví, školení v  účetním programu Pohoda, Money S3, MRP. Vyučuje také základy počítačůPraxe: asistentka realitního makléře, účetní neziskových organizací, v současné době samostatná  a skladová účetní.

Ing. Antonín Daněk

Již téměř 20 let pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České  republiky a od roku 1995 přednáší problematiku placení pojistného na  zdravotní pojištění zejména pro odbornou veřejnost. Na základě dlouholetých praktických poznatků a zkušeností nabízí formou semináře  celou šíři příslušné tematiky, tj. placení pojistného zaměstnavateli  nebo samoplátci včetně příkladů, z cca 95 % je tématem přednášek řešení  situací, se kterými se především zaměstnavatelé mohou v praxi reálně setkat.
Rovněž dlouhodobě publikuje zdravotní pojištění pro odbornou veřejnost, například je autorem oblasti zdravotního pojištění v Abecedě mzdové účetní (nakladatelství ANAG, spol. s r.o.). Dále publikuje  například v časopisech Mzdová účetní (taktéž ANAG) nebo v produktech  vydavatelství PORADCE s.r.o., Wolters Kluwer ČR a.s., Verlag Dashöfer  s.r.o. a v dalších.


Aktuality, novinky

Účetnictví

Veškeré kurzy nabízené na těchto stránkách pořádá společnost Lysseum s.r.o. - www.lysseum.cz

Více typů kurzů a více termínů najdete na stránkách - www.lysseum.cz!

Společnost Lysseum s.r.o. má Ministerstvem školství schváleno pořádat akreditované kurzy. Zde můžete zjistit k jakým kurzům jí byly akreditace uděleny: Akreditace